மேற்படி ஆலய​ விடயமாக​ அன்பளிப்பு தர​ விரும்புவோர் எமது ஆலய​ வங்கிக் கணக்கு நம்பருக்கு பணம் அல்லது காசோலை (செக்) வைப்புச்செய்யலாம்.

உதவி செய்ய​ விரும்புவோர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய​ எண் :

07.53.42.91.02

06.29.22.82.50

06.64.79.28.37

Pour avoir plus d'informations concernant nos démarches et nous faire part de vos dons, veuillez s'il vous plaît nous contacter à l'un des numéros suivants : 

07.53.42.91.02

06.29.22.82.50

06.64.79.28.37

எமது நிர்வாக​ சபையினரின் விபரங்கள் 

Nos Informations De Contact

முகவரி - Adresse
தலைவர் - Président
Mr RAJASEKARAM Gopalu
உப​ தலைவர் - Vice Président
Mme LOGESWARAN Sasikala
செயலாளர் - Secrétaire
Mr SINNARASA Kandeepan
உப​ செயலாளர் - Vice Secrétaire
Mr SUBRAMANIAKURUKKAL
Srikarasarma
பொருளாளர் - Trésorier
Mr MAHENDIRARAJAH
Eelayathamby
அறங்காவலர் குழு
Membres Fondateurs
Mr ANANDANE Alain
Mr MATHIVANNAN Ehamparam
Mme SASPANITHY Jeyakumari
Mr SIVASUTHASARMA
Kanesarasakurukkal

36 Avenue de la Division Leclerc,

93000 Bobigny

Capture d’écran 2019-10-21 à 19.54.46.pn